Notă internă privind cazarea în căminele USV pentru perioada vacanței de vară

CAZARE 2018 – 2019

  1. Cazarea studenţilor se va face începând cu data de 25.09.2018 pentru anii IV şi III, 26.09.2018 anii II şi I, 27.09.2018 familişti, doctoranzi, masteranzi şi pentru întârziaţii motivaţi. Studenţii care nu respectă perioada de cazare, vor pierde locul obţinut.

  2. Studenţii cu părinţi cadre didactice şi didactice auxiliare, cei proveniţi de la casele de copii şi orfanii de ambii părinţi, vor prezenta la cazare acte doveditoare semnate şi ştampilate de instituţiile de pe raza judeţului de provenienţă.

  3. În cazul în care studentul beneficiar al unui loc de cazare nu se poate prezenta personal pentru încheierea contractului, acesta poate fi cazat de părinţi, rude sau colegi în baza unei procuri autentificate.

  4. Studenţii din Republica Moldova şi Ucraina anul I – licenţă şi masterat (sesiunea iulie), forma de învăţământ fără taxă, vor fi cazaţi în căminele studenţeşti în zilele de 26.09 şi 27.09.2018. Pentru a intra în posesia locului de cazare, studenţii etnici români se vor prezenta în zilele de miercuri şi joi, 26.09 şi 27.09.2018, între orele 08.00 – 16.00, în Corpul E (Rectorat), la parter, la biroul amplasat în faţa sălilor E 012 şi E 013.

 Şef Serviciu Social,
Ing. Nicolai BOBRIC

  Anunţ cu privire la studenţii cu părinţi cadre didactice

  Anunţ cu privire la subvenţia de cazare

  Contract cazare studenți români 2018-2019

 

 

 

 

  

   Search Engine Optimization