Studenţii străini și studenții etnici români din Republica Moldova şi Ucraina anul I – licenţă şi masterat (sesiunea iulie), forma de învăţământ fără taxă, vor fi cazaţi în cămine în zilele de 24.09 şi 25.09.2019. Pentru a intra în posesia locului de cazare, studenţii se vor prezenta în zilele de marţi 24.09 şi miercuri 25.09.2019, între orele 08.00 – 15.00, în Corpul E (Rectorat), la parter, la biroul amplasat în faţa sălilor E 012 şi E 013.

  Studenţii care nu respectă perioada de cazare, vor pierde locul obţinut.

  Căminul 1 (fete)

  Căminul 2 (băieți)

  Căminul 5 (mixt)

  Căminul 7 (mixt)

  Căminul 8 (mixt)

  Căminul Industrie Alimentară (fete)

  Căminul Samuil Isopescu (bãieti)

 

   Search Engine Optimization